Η διάχυση του MOV-UP στην Ιταλία διοργανώθηκε από το Istituto compensivo di Lizzanello στην Provincia di Lecce. Σε 5 εκπαιδευτικές συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2019, ο δάσκαλος Luigi Buizza παρουσίασε τα θέματα της αφήγησης, της ψηφιακής αφήγησης και της συναισθηματικής επικοινωνίας. Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε από 18 εκπαιδευτικούς.