25 Νοεμβρίου 2019

Το σεμινάριο διάχυσης  «Εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία: Οικοδόμηση βιώσιμων κινήτρων και παράδειγμα αξίας για τη ζωή» πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια εισαγωγή από τον καθηγητή Carmel Cefai – επικεφαλής του Κέντρου Ψυχικής Ανθεκτικότητας και Κοινωνικο-Συναισθηματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Η Rachel Spiteri μίλησε για τις δραστηριότητες του έργου. Η καθηγήτρια Valerie Sollars έκανε μια παρουσίαση με θέμα «Ενεργοποίηση πλαισίων για τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης», η οποία ακολουθήθηκε από την παρουσίαση «MOV-UP στην πρακτική της τάξης» από τους  Eunice Bonello και Christine Tanti. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ένα μέρος ερωτήσεων και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των διοργανωτών.